Onko Asikkalan kunta tullut hulluksi? 03/2012

Artikkelit

Onko Asikkalan kunta tullut hulluksi?

Joitakin vuosia sitten Asikkala oli pieni ja hiljainen kunta, joka pyrki hoitamaan omat asiansa. Sitten vaihtui kunnanjohtaja. Moni odotti häneltä vauhdin lisäämistä – sellaista paikoilleen pysähtynyt Asikkala tarvitsi. Mutta vauhdin lisäämisen sijaan Asikkala heittäytyikin kaiken yhteiskunnallisen kehityksen jarruksi – mutta vauhdikkaasti!

Viime syksynä kunnanjohtaja Juri Nieminen asettui vastustamaan hallitusohjelmassa suunniteltua suurta kuntauudistusta saaden julkisuudessa ”kapinakenraalin” arvonimen. Hän osallistui myös Keskustapuolueen laivaseminaariin, jossa hän piti kuntarakenneuudistusta vastustavan puheen. Tämän perusteella hänen voi katsoa siirtyneen kunnallisen asiantuntijan roolista Keskustapuolueen oppositiopolitiikan kärkihahmoksi vastuualueenaan kuntauudistuksen vastustaminen. Tämä ”poliittinen pätevöityminen” lienee ollut ratkaiseva ansio, jolla hänet nimitettiin keskustajohtoisen Asikkalan vakinaiseksi kunnanjohtajaksi?

Alkuvuodesta Asikkala päätti lopettaa jäsenmaksun maksamisen Kuntaliitolle, mikä merkitsi myös luopumista kunnan välttämättä tarvitsemista asiantuntijapalveluista. Tällä toimella kunta halusi arvostella Kuntaliiton roolia meneillään olevassa kuntien kehittämisohjelmassa, mutta lähinnä kunta vahingoittaa sillä itseään.

Valtioneuvoston järjestämässä kuntarakenneuudistuksen kuulemistilaisuudessa Lahdessa 15.3. kunnanjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän katsoi, että ”kunnat kyllä pärjäävät eikä valtion pidä puuttua kuntien asioihin”, koska ”emme ole Neuvostoliitto”. Kuntien talousongelmien vuoksi ei hänen mukaansa pidä tehdä hallinnonuudistusta. -Aika paljon sanottu, kun tilaisuudessa esiteltiin lukuja, joiden mukaan Asikkala on erittäin suuresti valtionosuuksista riippuvainen.

Lehtitietojen (Ksml 17.3.12) mukaan Asikkalan kunnanhallituksen käsittelyyn 19.3. tuodaan esitys, jossa Asikkalan kunta kantelee oikeuskanslerille valtionvarainministeriön kuntaosaston toiminnasta kuntarakenneuudistuksen valmistelussa. Kuulemismenettelyä pyydetään keskeyttämään, koska sitä pidetään lainvastaisena ja kuntien itsehallintoa loukkaavana.

Kantelussa pyydetään selvittämään myös kuntaministerin toiminnan laillisuutta liittyen hänen lausumiinsa kuntien PARAS-hankkeesta.

Toivottavasti Asikkalan kunnanhallitus panee maanantaina jäitä kunnanjohtajan hattuun ja jättää kantelut tekemättä. Mutta vahinko on jo sattunut. Alkuvuodesta epäilimme, että Asikkalan kunta olisi siirtynyt sivuraiteelle, mutta nyt Asikkala on suistumassa raiteilta kokonaan. Joudumme kysymään onko Asikkalan kunta tullut hulluksi?

Valtiovallan tehtävä on pitää huolta siitä, että hallinto ja kansalaisten palvelut voidaan järjestää kohtuukustannuksin kaikkialla myös tulevaisuudessa. Nyt on näkyvissä selvät merkit siitä, että nykyinen kuntarakenne elää viimeisiä vuosiaan. Siksi kokonaisuutta on jonkun ohjattava. Lääninhallitusten osalta on jo todettu, että vähemmillä lääneillä selvitään. Nyt on aika tarkastella kuntakentän tulevaisuutta erilaisten selvitysten kautta.

Asikkalan kunnalla oli äskettäin asenteellisia vaikeuksia osallistua seudun kuntien yhteiseen selvitykseen. Nyt kunta on käynyt aktiiviseen hyökkäykseen valtiovallan selvityshaluja vastaan. Vastustuksen vauhti kiihtyy. Kunta on alkanut purra kättä, joka sitä ruokkii. Asikkalan kunta ei ole enää kuntalaisten asialla, vaan Keskustapuoleen käsikassara. Tälle kehitykselle on saatava muutos.
Asikkalan Sosialidemokraatit ry.

Puheenjohtaja Antti Broman ja varapuheenjohtaja Hannu E. Mäkinen 

Kommentoi